Wij checken uw
Juridische zaken  Oktavium_Beeldmerk-FC versie 5-01 

Wij checken uw
Algemene voorwaarden

Startende ondernemer…
Een eigen onderneming starten is erg spannend. Je wilt zeker weten dat
dit goed gebeurt. Zo voorkom je problemen.
Maar waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Waarom algemene voorwaarden?
Elke onderneming is anders, dus elke onderneming heeft algemene voorwaarden
op maat nodig. De “kleine lettertjes” zijn belangrijk en wel om de volgende
redenen:

  • Zekerheid bij het doen van zaken;
  • Voorkomen van een onveilige relatie;
  • Besparing kosten en tijd.

Algemene voorwaarden opstellen
Algemene voorwaarden kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels 
opgesteld worden.

Algemene voorwaarden controleren en updaten
De algemene voorwaarden kunnen door Oktavium ook
gecontroleerd en up-to-date gemaakt worden.

Algemene voorwaarden deponeren
Het is niet verplicht maar wel aan te raden om uw voorwaarden te deponeren
bij de Kamer van Koophandel. Oktavium doet dit graag voor u.

Wij checken uw
Contracten

Contracten opstellen
Opgestelde contracten moeten juridisch kloppend zijn.
Onze juristen helpen u met het opstellen van uw contracten. 

Contracten updaten en controleren
Contracten moeten waterdicht zijn. Daarom is het van belang dat deze correct en
up-to-date zijn. Ook helpt Oktavium u graag met het controleren en/of updaten
van uw contracten.

Contracten vertalen
Contracten kennen vaak geen grenzen. Internationaal handelen vergt ook 
juridische kennis.  Laat taal geen barrière zijn.
Onze juristen vertalen uw contracten indien nodig.

Wat kan Oktavium voor u betekenen?

  • Juridisch waterdichte contracten;
  • Contract toegespitst op uw bedrijf en situatie;
  • Contract helemaal voor u op maat gemaakt.

Wij checken uw
Overeenkomsten

Op maat gemaakte contracten voorkomen vervelende verrassingen in relaties.
Laat daarom een overeenkomst opstellen door een van onze juristen met daarin
heldere afspraken.

Wij checken uw
Overeenkomst van opdracht

Wanneer u met uw bedrijf regelmatig of voor langere
tijd werkzaamheden gaat verrichten voor een klant, kunt u
dit opnemen in een overeenkomst van opdracht.

Oktavium maakt voor u deze overeenkomst.

Wij checken uw
Arbeidsovereenkomst

Wanneer u afspraken maakt tussen werkgever en werknemer,
kunt u dit vastleggen in een arbeidsovereenkomst.
Oktavium maakt samen met u deze arbeidsovereenkomsten. 

Wij checken uw
Geheimhoudingsverklaring

Wanneer u uw idee of concept wilt beschermen, zullen wij u daarin ondersteunen.
Originaliteit is key tegenwoordig. 

Oktavium stelt samen met u een geheimhoudingsverklaring op. 

Wij checken uw
Bewerkersovereenkomst

De bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht indien jij als bedrijf
persoonsgegevens door een ander laat bewerken.
De bewerkersovereenkomst is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen degene
die verantwoordelijk is voor deze gegevens en degene die deze gegevens gaat bewerken.
In deze overeenkomst leg je onder ander vast hoe de bewerker met deze gegevens om moet gaan,
waar de gegevens voor gebruikt mogen worden en wat voor soort veiligheidsmaatregelen
getroffen moet worden.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Algemene voorwaarden Engels

Wanneer u zaken doet met buitenlandse klanten, zijn de algemene voorwaarden in het
Engels verplicht, omdat de buitenlandse klanten de Nederlandse taal niet beheersen.


Oktavium stelt deze algemene voorwaarden voor u op.

Wij checken uw
ZZP-modelovereenkomst

De ZZP-modelovereenkomst gebruikt u wanneer een opdrachtgever
u inzet op projectbasis.
Door deze overeenkomst is het voor een opdrachtgever duidelijk dat er
geen sprake is van een arbeidsrelatie.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst omvat duidelijke afspraken over het deelnemen van de
franchisenemer in de franchiseformule van de franchisegever.
Op deze manier zal de franchisenemer investeren in
de onderneming van de franchisegever.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Onderhoudsovereenkomst

Wanneer u structureel onderhoud gaat verrichten voor uw klant,
is het verstandig dit op te nemen in een onderhoudsovereenkomst.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Licentieovereenkomst

Wanneer u het recht op het gebruiken van uw product of dienst 
aan een ander wilt overdragen, moet u dit vastleggen in een licentieovereenkomst.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Huurovereenkomst

Wanneer u een bedrijfspand, een woning of diensten wilt verhuren,
moet u dit opnemen in een huurovereenkomst.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Koopovereenkomst

Oktavium biedt u ondersteuning bij afspraken over verkoop tussen
koper en verkoper d.m.v. het opzetten van een koopovereenkomst.

Oktavium stelt deze overeenkomst voor u op.

Wij checken uw
Service Level Agreement

Een SLA houdt in dat er een overeenkomst is tussen een aanbieder
en een afnemer van een dienst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt
betreffende de kwaliteit, levertijd en randvoorwaarden. De rechten en plichten van beide
partijen wordt hierin vastgelegd.

Het is altijd verstandig om een SLA vast te stellen voor lange termijn opdrachten.
Zo kan u er gerust van zijn dat de verrichte dienst volgens afspraak wordt uitgevoerd.
U kan dan de andere partij verantwoordelijk houden voor een goede kwaliteit van de dienst
en voor uitvoering binnen de afgesproken termijn.

Wij checken uw
Disclaimer

Heeft u een website of verstuurt u zakelijke e-mails?
Dan is het verstandig om een op maat gemaakte disclaimer aan te schaffen.
Zo dekt u uzelf in tegen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik
maken van uw website.

Hierin worden de bepalingen opgenomen over de inhoud van uw website en de
intellectuele eigendomsrechten van uw pagina. Onderdelen die ook in de disclaimer
ter sprake komen, zijn privacyverklaring en vrijwaring.

Oktavium maakt uw disclaimer. Neem contact op met onze juristen.

Wij checken uw
Juridische kwesties

Zit u als ondernemer met een juridische kwestie en komt u er zelf niet uit?
Oktavium kan u ondersteunen door het geven van juridisch advies of helpen met
juridische acties. We geven juridisch advies over de volgende rechtsgebieden:
aansprakelijkheidsrecht, ict-recht, consumentenrecht, contractenrecht,
goederenrecht, ondernemingsrecht, Europees recht, arbeidsrecht.

Heeft u algemene voorwaarden, contracten of juridisch advies nodig voor uw onderneming?
Neem contact op met onze juristen.